tagviet.net
Có nên xin lỗi bản thân?
Thơ tình yêu

Có nên xin lỗi bản thân?

Có nên nói lời xin lỗi bản thân không?
Hèn nhát, biếng lười sẽ đánh rơi tuổi trẻ
Nghĩ nhiều làm gì? Làm đi, đừng tránh né!
Thứ chúng ta còn là sức khỏe, nhiệt tâm!

Để lại bình luận

Để lại bình luận